Откриване - Арт галерия "Гешов" и нейните художници

 

Откриване - Валентина Йорданова

 

На 15 октомври на ул. „Сердика“ 4, в нашата столица се откри още едно място за представяне и подкрепа на българското изкуство и автори - Галерия „Гешов“ - на името на видния български общественик акад.Иван Евстатиев Гешов.

Енергията като взаимодействие и сила - енeргиите, които ни заобикалят, които влияят върху нас и  които понякога ни трансформират до степен, да забравим себе си и все пак ни напомнят, че не можем да подменим Твореца при Когото отново се завръщаме - това е темата която съпроводи откриването на експозицията сред гостите на ул. „Сердика“ 4.

 

арт Галерия "Гешов"    Екатерина Енева - "Композиция"    Галерия "Гешов"

 

Тези енергии присъстват и в изкуството и прекрасните творби представени в галерията и подбрани с много вкус от собственичката Валентина Йорданова. Живописни картини и скулптури, млади автори и вече утвърдени имена са участниците в откриването. Мария Райчева, Даниела Хаджиева, Николай Русев, Екатерина Енева, Силвия Думанова, Стефан Георгиев, Тодор Димитров са част от авторите обединени в идеята на Валентина, а маслените платна на Екатерина Енева отново те отвеждат в този свят където хармонията на душата и дълбочината на духа се преплитат в едно цялo.   

 

Николай Русев - галерия "Гешов"     Екатерина Енева - "Цветно" 

                              Екатерина Енева - "В синьо"    Галерия "Гешов" 

 

Платна и скулптори в голямо стилово разнообразие, по нищо не отстъпващи на съвременните международни автори и художници, и всички те събрани заедно в уютната галерия на Сердика, като светлинка на просвещението в тъмната октомврийска вечер, събрали цялата топлина и любов на едни истински човешки чувства и забележителни творци.

 

Галерия "Гешов"    арт Галерия "Гешов"

 

автор: Жени Александрова